+46 707 88 06 88 info@nodd.se

Höj säkerheten med visualisering

Tyvärr skadas alltför många på sina arbetsplatser varje år, och många helt i onödan.

Vi hjälper dig gärna att bära rätt information, på rätt plats, på det sätt som gör det lättast att förstå och komma ihåg.

När knappast någon människa kommer ihåg en enda mening de hörde igår, räcker det inte med ordrik utbildning. Man kommer inte ihåg den!

Det är bättre att medvetandegöra allt från egenkontroller till instruktioner och rutiner på mer visuella, överskådliga sätt.

Att använda sig av stringens vad gäller allt från skyltar till instruktioner och utbildning höjer säkerheten, inte minst för de glömska.

Vi hjälper dig gärna om du vill!

JA! KONTAKTA MIG!