+46 707 88 06 88 info@nodd.se

Vi hjälper DIG att synliggöra information.

Med hjälp av egenutvecklade symbolsystem och beprövade metoder att bära rätt information, på rätt plats, i rätt tid, hjälper Nodd bolag, myndigheter och kommuner att kommunicera så att det blir lättare att förstå, utföra och utveckla informationen.

Nodd har både produkter och tjänster för att förbättra er kommunikation.

Höjd säkerhet

När användare lättare förstår och kommer ihåg den information de ser, blir arbetet säkrare. Vi ger er ”kartor” och ”trafikskyltar” istället för ”vägbeskrivningar”, både analogt och digitalt. Det ska vara lätt att göra rätt!

Ökad effektivitet

Det ska gå snabbt att förstå sammanhang, instruktioner, processer etc. Genom att låta mer av informationen bäras med kondenserade, potenta, grafiska notationer, blir information lättare att förstå.

Ökad delaktighet

Musiknoter gör att musiker kan spela och utveckla musik med människor de inte kan prata med. Vi hjälper er att visualisera processer och komplexa förhållanden så att fler blir delaktiga. Vill du att alla ska få samma ”bild”, så löser vi det för er.

Kommer du ihåg en enda mening du hörde igår?
Använd FORM!

Detta gör Nodd

Notationer för drift och underhåll

Nodd utvecklar grafiska notationer och vyer för städning, smörjning, reparationer, instruktioner, manualer, LEAN, maskinomställningar, överlämningar och mycket mer.

Notationer för processer

Vill du förstå en rutin eller en process ska den ses, inte höras. Nodd visualiserar allt från stora, administrativa processer, produktions- drift och underhållsprocesser till mindre, mer avgränsade, rutiner.

Notationer för idrott och rörelse

Rörelser är inte ord. Nodd visualiserar rörelser och förflyttningar i idrotter som fotboll, innebandy, ishockey, tennis, badminton, bangolf, golf och mycket mer. Dessa notationer gör det lättare att förstå och utvekla avancerade spel.

Vi visar det som är relevant – inte hur något råkar se ut!

Fotografier ger brus

Det är ingen hemlighet att två stora möbel- och leksaksföretag inte har fotografier i sina instruktioner. De ger ofta alldeles för mycket brus. En påklädningsprocess som kräver att två handskar tas på eller av i en bestämd ordning kan visas på en bild.

Notationer ger "röntgensyn"

På samma sätt som hur ritningar ser genom väggar (som inte fotografier gör) och musiknoter visar saker som vare sig syns eller hörs, kan bra, potenta notationer visa det som är mest relevant, så att användaren verkligen förstår.

Låt folk förstå

Med bara några streck på en etikett på flaskan skapas en visuell loggfil för hur smörjningen fungerar, så att teknikerna lättare och snabbare kan göra sitt jobb och man kan slippa driftstopp.

Vi förbättrar era fysiska möten!

Våra affischer gör era möten mer delaktiga.

Det som skrivs på en whiteboard, suddas sedan ut. Endast ett oredigerat foto är kvar. Nodds egenutvecklade affischer gör att mötet sedan kan fortsätta i korridoren eller på nästa möte, istället för att alla glömmer bort det som sades. Planscher är för mötesledaren vad notpapper är för dirigenten.

Våra magneter gör det snabbare att förstå.

”Det som tog en timme att förstå, ser vi nu på 30 sekunder, 1 minut”, säger en chef hos en av våra kunder, PreemRaff. Lösningen är att visualisera data med magneter, som kanske sedan blir användargränssnitt i en framtida lösning där Nodd gärna är er partner.

Våra visuella möteshjälpmedel ger alla samma bild.

Alla pratar om att man behöver ha samma bild. Ändå tar man sig inte tiden att visa bilden på detaljnivå. 

Om Sisyfos inte hade haft en sten hade hans omöjliga uppgift varit att med ändlösa skype-möten försöka få deltagarna att få samma bild.

Bra form gör att man inte behöver läsa texten för att se vad den handlar om.

Nodd med prestigefulla utmärkelser för innovativ visualisering

2017 nominerades Nodd AB till "Årets Innovatör" inför Guldstänkgalan.

2018 vann Nodd AB Post- och Telestyrelsens och Arbetsförmedlingens stora innovationstävling för sina underhållsnotationer.

Två gånger har Nodd AB nominerats till den nationella finalen i ALMI Pitch i Åre.

Nodd AB har nominerats till final i InnoEnergys innovationstävling.

- Att grafiska notationer som ritningar, musiknoter och kartor revolutionerat mänsklighetens historia, är en självklarhet. Det är roligt att fler ser hur viktiga de ordlösa formspråken är, säger Johan Lundell, grundare av Nodd AB.

 

Det är LÄTT att bära information bättre. Kontakta oss så hjälper vi till.

Citat från föreläsningar och workshops av Nodds grundare, Johan Lundell

"Learning by doing right"

"Det går alldeles utmärkt för människor att göra saker man inte har gjort förut; noggrant och detaljerat. Ungefär som hur musiker med hjälp av noter spelar musik de aldrig tidigare hört och hur byggare med hjälp av ritningar kan bygga sådant de inte sätt."

Visualisering i underhåll ger ökad säkerhet

"Vill man att en karta över Sydamerika ska vara lätt att komma ihåg, kan man ha en smal chilifrukt istället för Chile. Ändå verkar få vilja göra säkerhetsinformation som är lätt att komma ihåg, trots att tekniker kan riskera sina liv om de glömmer av något."

Hur visualisering bryter murar

"Ett stort, svenskt möbelföretags framgångssaga började med att de ville att kunderna, utan utbildning, skulle kunna montera ihop möbler de aldrig tidigare sett. Innovativa, visuella, instruktioner löste detta. På samma sätt låter potent visualisering människor göra saker de aldrig gjort förut."

Visualisera det som inte syns

"Verkligheten måste kunna förstås! Kondenserade potenta notationer löser användarnas problem genom att beskriva det som kanske inte vare sig syns eller hörs, som musikens taktstreck eller ritningarnas materialval."

 

TEDx-föreläsning (7 min) om notationers storhet

I december 2016 höll Nodds grundare, Johan Lundell, sitt första TEDx-tal vid TEDx UppsalaUniversity.

Ämnet var "Beyond words", bortom orden. Se det i sin helhet (ca 7 min långt) på länken här.

Om Nodd

Nodd grundades av entreprenören och innovatören Johan Lundell 2015. Bland bolagets kunder finns bland annat Vattenfall Services, Vattenfall Eldistribution, Formarks Kraftgrupp, Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala kommun, Föreningen Svenskt Underhåll, Robotdalen och Automation Region.

SE informationen

Potenta notationer gör att du direkt ser det som är relevant, oavsett om det syns i verkligheten eller ej. 

Låt fler utveckla!

Tack vare visualiserade notationer, som ritningar, kan många fler delta i utvecklingen av processer.

Slipp översättningar

Potenta notationer, som ritningar, kartor, formler, noter och de som Nodd utvecklar, behöver sällan översättas. Vad är det värt för dig?

Öka tillgängligheten

Mellan 4 och 7% av alla människor har lässvårigheter. En miljard människor är analfabeter. Potenta notationer tillgängliggör information för dem.

Vad gör Nodd?

Nodd gör information, kunskaper och data mer överskådligt. Istället för ”vägbeskrivningar” gör vi ”kartor”. Vårt motto är att det ska vara svårt att göra fel och lätt att göra rätt. Nodd gör det lättare att förstå, komma ihåg, utföra och utveckla.

Vad är en grafisk notation?

En grafisk notation är ett grafiskt symbolsystem med regler. Notationer du känner till är ritningar, kartor och musiknoter. Nodd utvecklar kondenserade, grafiska notationer med målet att de ska kunna bli standarder.

Kan man säga att notationer är som språk?

Ja. Notationer beter sig så språkligt och språklikt att de mycket väl skulle kunna ses som språk, även om många notationer saknar kännetecken som vi sammankopplar med mänskliga språk. Till exempel saknar ju kartor och ritningar läsriktning.

Vad skiljer Nodds notationer från ord?

De notationer som Nodd utvecklar kan bära många, definierade betydelser i samma tecken. De liknar ofta verkligheten och saknar ofta ord, så att de inte behöver översättas, ungefär som ritningar och kartor. Däremot är inte målet att radera orden så att det som blir kvar mer liknar bildspråk eller kinesiska.

Varför ska jag anlita Nodd?

Det finns många skäl. Somliga kunder vill höja säkerheten genom att användarna direkt ska se och förstå vad de ska göra. De vill att det ska vara lättare att komma ihåg det som är viktigt. Andra vill öka delaktigheten och tillgängligheten för personer med dyslexi eller andra modersmål än svenska. Några vill minska ordanvändningen för att minska kostnaderna för översättningar. Några vill kunna se väldigt mycket information kondenserat och överskådligt.

Vad står Nodd för?

Det står för ”Notations for Development and Dignity”, vilket är de två olika spåren som bra notationer alltid leder till.
1. Utveckling. Bättre produktivitet. Högre effektivitet. Bättre möligheter att utveckla verksamheten.
2. Värdighet. Kunskap är makt och när kunskap låter sig delas, delas också makten. Notationer bryter ordens bojor och ökar tillgängligheten och delaktigheten för personer med dyslexi, för analfabeter och för dem som begränsas av bristfälliga språkfärdigheter.

Vill Nodd att nya notationer ska ersätta ord och bilder?

Absolut inte! Bara för att kompositören vill ha noter så finns det ju ingen konflikt med att också se på filmer och lyssna på musiken. Dessutom är det ju fantastiskt att kunna tala om musiken – med ord. Ändå skulle inte många studiomusiker, som dagligen spelar musik de inte hört tidigare, välja bort noterna för att istället bara ha ord, bild och film. Och hur många arkitekter skulle välja bort ritningar för att istället bara använda ord, bild och film? Notationer ska komplettera andra språk.

Måste inte alla symbolspråk läras in?

Jo. Orienteringsnoter måste läras in, men hur många tror att det skulle vara bättre att springa med ett flygfoto, där man bara ser det som råkar synas och inte det som är viktigt? Visst måste vi förstå skillnaden mellan trafikens varnings- och påbudsskyltar och de flesta lär sig detta snabbt. Sedan är det synd att musikens notation är lite klumpigt gjord och lite stökig att lära sig pga grafiska tillkortakommanden.

Går det snabbare att förstå data som Nodd visualiserat?

Ja. På Preemraff säger en av cheferna att det som tog en timme att förstå nu förstås på ”30 sekunder, 1 minut”. En av många hemligheter är att man behöver kunna läsa informationen från flera olika håll för att hitta de mönster och samband man är ute efter.

Hur brukar samarbeten med Nodd se ut?

Ett vanligt sätt är att Nodd ger en föreläsning med många exempel och bilder, följt av en workshop där Nodd agerar bollplank. Efter det brukar det finnas flera förslag som Nodd kan ge tidsuppskattningar kring hur lång tid vi kan behöva för att lösa problemen.

Vilka olika produkter erbjuder Nodd?

Nodds huvudsakliga produkt är licenser för användning av olika egenutvecklade notationer. Genom att använda dessa får du ökad säkerhet, effektivitet, förståelse och utveckling.

Nodd säljer också fysiska produkter för att förbättra fysiska möten inom en mängd olika genrer och branscher. Planering, beredning, riskhantering, utveckling etc etc blir bättre med våra hjälpmedel som är allt från planscher till notisar, etiketter och formtryckta magneter.

Vilka tjänster erbjuder Nodd?

Nodd erbjuder konsulttjänster inom följande områden:

  • Utveckling av specifika symbolsystem
  • Utbildning
  • Föreläsningar och workshops
  • Mötesvisualisering där det primära arbetet sker före mötet med framtagande av visuell mötesagenda.
Varför ska man ha grafiska, potenta notationer?

Det finns många olika skäl. Tänk hur musiknoter, ritningar och kartor har förändrat världen. Bra notationer gör att användare snabbare förstår, kunder kan bygga saker de aldrig sett, hantera saker de inte tränats för. Bra notationer gör att man ser mönster och samband, vilka man inte sett tidigare. De är en hjälp för tänkandet, så att man kan skapa och kommunicera mer komplex information.

Viktigast är nog ändå att verkligheten blir lättare att förstå, vilket ju gör det mycket lättare för att kunna hantera den. Visst skulle arkitekter kunna nöja sig med fotografier, men ritningar gör det bra mycket lättare att bygga hus. Visst skulle musiker kunna nöja sig med film och ljud på det de ska spela, men musiknoterna gör det bra mycket lättare att utveckla musiken.

Varför ska jag använda Nodds visuella möteshjälpmedel?

Om du vill att deltagare ska få samma bild och möjligheten att hitta mönster, ska du göra det. Våra affischer ger dig visuella föredragingslistor och säkerställer att mötet handlar om det som du vill fokusera på.

Vill du kraftigt förbättra något slags möten, kan vi också vara behjälpliga med att ta fram allt från notisar till magneter speciellt för dina dataset och din information.

Notisar ger orden små vingar. Grafiska potenta notationer ger information stora vingar.

Varför fokusera på användargränssnitt vid utveckling av systemstöd?

Användargränssnitten är kopplingen mellan data och människan. Alltför ofta misslyckas man med att visa användargränssnitten och dess interaktion i speciella vyer, så att man kan få bekräftat av användare att de vill ha den nya mjukvaran.

Att beställa en mjukvara, utan att först ha bestämt gränssnitten och dessas interaktivitet, är som att köpa grisen i säcken. Och inte veta om grisen är död. Eller om det ens är en gris.

Nodd hjälper gärna till i det viktiga arbete som utveckling av användargränssnitt är. Med oss tar vi både metoder, magneter och vyer.

Pressklipp

Intervju i Kvalitetsmagasinet


"Kartor, noter och ritningar. Tre visuella sätt att överföra kunskap som fungerat genom alla tider. Ändå envisas vi idag med att använda ord i nästan allt vi gör, manualer, beskrivningar och processer. Det kanske inte är så konstigt att vi tappar människors engagemang och förståelse på vägen?"
Intervjun i sin helhet läser du här

Artikel om visuell lean


"Och det är precis här som jag vill ge mitt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Lean. Jag menar nämligen att det inte räcker att våra beskrivningar – kanske i form av tio meter långa anslagstavlor – är korrekt. Vi behöver kunna kondensera mer information på mindre plats (som en karta eller ritning) för att kunna utveckla den."
Läs artikeln i sin helhet här

Visualisera industrin!

Krönika av Nodds grundare Johan Lundell i Aktuell Produktion, januari 2023

”När instruktionerna för IKEA och LEGO får vuxna - och barn - att utan utbildning bygga saker de aldrig sett; varför väljer så få inom industrin att verkligen försöka skapa utmärkta motsvarigheter som gör att användare kan installera och underhålla maskiner de inte sett? Är det för att man låter dekoration vara viktigare än funktion i maskinernas och verktygens design?”

Läs artikeln i sin helhet här.

Vattenfalls tidning Reaktion berättar om Forsmarks samarbete med Nodd

"Instruktionen har både provkörts under en utbildning och använts skarpt.
- Den fungerar jättebra, konstaterar Ersoy"
Artikeln i sin helhet och en intervju med Nodds Johan Lundell finns att läsa här. (sid 16-17)

Intervju i Ny teknik om behovet av visualisering av Big Data

"Johan Lundell, vd och grundare av Nodd AB: Utveckling kräver förståelse; för processer, nyckeltal och data från produktion, sensorer och ekonomi. Visualisering handlar om att förbättra förståelse. Alla kan förstå mer och snabbare. På samma sätt som ritningar och kartor är mer visuella än ritnings- och kartdata (i tabellform eller som grafer), kan all data beskrivas bättre om visualiseringen görs med mångdimensionella symbolspråk som liknar den verklighet som siffrorna representerar." 
Artikeln i fulltext här

Svenskt Näringsliv uppmärksammar Nodd

"- Alla företag borde ha ett ”war room”. Ta efter polisen och militären! Alla har sett i polisserierna på tv hur de fyller väggarna med bilder, kartor och beskrivningar. Skulle de sätta in allt på väggen i en pärm skulle de inte få samma översikt. Skulle de beskriva allt med ord blir det samma resultat. För att få överskådligheten behövs både en bättre visualisering än ord samt en större yta."
Artikeln i fulltext här.

Utmärkelser

Vinnare i Post- och Telestyrelsens innovationstävling (januari 2018)

Bland över 130 bidrag utsågs Nodd till vinnare i Post- och Telestyrelsens innovationstävling i januari 2018. Den ansökan av Nodd som vann myndighetens gehör vill skapa systemstöd för att visualisera underhåll. Ansökan är ett samarbetsprojekt mellan Nodd, två utvecklingsbolag och Riksorganisationen Svenskt Underhåll. 

Beslut Post- och Telestyrelsen

Nominering till Årets Innovatör

Nodd mottog en nominering till Årets Innovatör inför galan Guldstänk 2016 för sina innovativa lösningar att kommunicera utan ord.

Vinst vid Flipday

Vid eventet Flipday i Uppsala 2015 vann Nodds grundare sitt första pris för de idrottsnotationer som då var framtagna.

Några kunder

Vattenfall Services

Forsmarks Kraftgrupp

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

PreemRaff Lysekil

Kontakta Nodd

Adress:

Nodd AB
Sällinge 41B
755 98 Uppsala

Tel:

+46 707 88 06 88

E-post:

johan.lundell@nodd.se

Det är inte svårt att förbättra er kommunikation. Vi hjälper er gärna att göra kommunikationen lättare att förstå, komma ihåg och utveckla.

13 + 13 =