+46 707 88 06 88 info@nodd.se

Behöver du hjälp att synliggöra information?

Reforming

Notationer har ändrat historiens gång. Utan ritningar hade vi inte fått se den tekniska revolutionen. Den starkaste orsaken till notationernas omvälvande roll är att de förmår att bära kunskap över både tid och rum; kunskap som är för komplex för ord att bära. Målet för Nodds notationer är att de ska reformera kunskapsöverföring i sina discipliner.

Knowledge

Kunskap ÄR inte ord utan snarare relationer och samband. Potenta notationer omvandlar tyst, implicit kunskap till lättspridd, explicit kunskap. Ord liknar inte kunskap på samma intuitiva sätt som kartor och ritningar liknar utseenden och natur. Ju bättre notationen är, desto mer mångdimensionell kunskap kan den bära på ett intuitivt sätt.

Transfer

Ord bär inte komplex kunskap på ett bra sätt. Noter gör att musiker från hela världen, som inte ens kan prata med varandra, omedelbart kan spela – och utveckla – avancerad musik; musik som de aldrig hört. När kunskap låter sig bäras ökar möjligheterna för människor med olika språk – och som knappast kan prata med varandra – att utveckla tillsammans.

PRESSRELEASE från Nodd,
januari 2018

Nodd vann Post- och Telestyrelsens innovationstävling

Tisdagen 23 januari får Nodd äran att på Hilton i Stockholm presenteras som vinnare i Post- och Telestyrelsens innovationstävling. Under de kommande 15 månaderna kommer Nodd tillsammans med sina partners att skapa systemstöd för att kunna skapa notationer för produktion, drift och underhåll, som redan används av Forsmarks Kraftgrupp och som tidningen Reaktion skrev om i december (scrolla till sid 16-17).
Ytterligare en partner i ansökan, Riksorganisationen Svenskt Underhåll, kommer under projekttiden att anordna workshops för branschen för att ta reda på vad man vill ha visualiserat.
- Det är klart att detta erkännande betyder mycket för oss, säger Nodds VD Johan Lundell och fortsätter: "Genom detta stöd får vi möjlighet att erbjuda de lösningar som kunderna frågat efter."
- Extra roligt är det att myndigheterna Post- och Telestyrelsen och Arbetsförmedlingen så högt värdesätter allas lika rätt till delaktighet och tillgänglighet, något som potenta notationer, som ritningar och kartor, leder till.

Beslutet från Post- och Telestyrelsen (pdf)
Pressmeddelandet från Post- och Telestyrelsen om vinnarna i innovationstävlingen

Pressklipp om Nodds vinst i innovationstävlingen:

Underhåll & Driftsäkerhet 23/1, "Nu ska det bli åka av"
UNT 25/1, "Prisas för beskrivningar utan ord"
Kungälvs-posten 23/1, "Han får prestigefullt pris"
SVT Nyheter 24/1, "Miljoner för mindre utanförskap i arbetslivet"

Detta gör Nodd

Notationer för drift och underhåll


Städning, smörjning, reparationer, instruktioner, manualer, LEAN, maskinomställningar, överlämningar.

Notationer för processer

Vill du förstå en rutin eller en process ska den ses, inte höras. Nodd visualiserar allt från stora, administrativa processer, produktions- drift och underhållsprocesser till mindre, mer avgränsade, rutiner.

Notationer för idrott och rörelse


Idrotter, sjukgymnastik, arbetsinstruktioner, fotboll, innebandy, ishockey, tennis, badminton, bangolf, golf, curling, boule,

Boka en föreläsning med workshop för att identifiera var nya notationer bäst hjälper er

"Learning by doing right"

Det går alldeles utmärkt för människor att göra saker man inte har gjort förut; noggrant och detaljerat. Ungefär som hur musiker med hjälp av noter spelar musik de aldrig tidigare hört och hur byggare med hjälp av ritningar kan bygga sådant de inte sätt.

Lunchföreläsning Expectrum, Västerås, juni 2017

Hur förbättrad visualisering i underhåll ger ökad säkerhet

Runt omkring oss finns det en stor mängd bilder som gör oss uppmärksamma på potentiella faror i arbetet. Hur kan då själva arbetsmomenten ske säkert när de instruktioner som finns tillgängliga ofta är svåra att läsa och tolka?

Föreläsning Underhållsdagarna, Lidingö, november 2017

Hur visualiseringar ökar tillgängligheten för personer med dyslexi

Hur skulle det vara om byggnadsarbetare inte fick använda ritningar utan istället tvingades läsa sig till informationen i prosaskriven text? För personer med dyslexi innebär ordrika beskrivningar problem; problem som kan minskas genom att använda potenta notationer.

Föreläsning Dyslexiförbundet, Uppsala, maj 2017

Att visualisera LEAN-arbete

Visuell representation möjliggör gränslös förståelse, insikt och användarbarhet, något som lean-folket har anammat. Men titta på ett spaghetti-diagram. Visar det vad du behöver se? Eller titta på en värdeflödeskarta. Ser du och alla andra i värdeflödet vad ni verkligen behöver se? Vill du inte se mer?

Föreläsning LEAN Forum, Göteborg, november 2017

 

TEDx-föreläsning (7 min) om notationers storhet

I december 2016 höll Nodds grundare, Johan Lundell, sitt första TEDx-tal vid TEDx UppsalaUniversity.
Ämnet var "Beyond words", bortom orden. Ta chansen att se det i sin helhet (ca 7 min långt) på länken här.

Om Nodd

Nodd grundades av entreprenören och innovatören Johan Lundell 2015. Efter att ha deltagit i projektet ”Framtidens Underhållstekniker” mottog bolaget en nominering till ”Årets Innovatör” inför galan Guldstänk 2016. I december 2017 vann Nodd Post- och Telestyrelsens innovationstävling med en ansökan om att skapa systemstöd för att visualisera underhåll. Bolagets största kunder är Vattenfall och Sveriges Lantbruksuniversitet.

SE informationen

Potenta notationer gör att du direkt ser det som är relevant, oavsett om det syns i verkligheten eller ej. 

Låt fler utveckla!

Tack vare visualiserade notationer, som ritningar, kan många fler delta i utvecklingen av processer.

Slipp översättningar

Potenta notationer, som ritningar, kartor, formler, noter och de som Nodd utvecklar, behöver sällan översättas. Vad är det värt för dig?

Öka tillgängligheten

Mellan 4 och 7% av alla människor har lässvårigheter. En miljard människor är analfabeter. Potenta notationer tillgängliggör information för dem.

Vad gör Nodd?
Nodd gör information, kunskaper och data mer överskådligt. Istället för ”vägbeskrivningar” gör vi ”kartor”. Vårt motto är att det ska vara svårt att göra fel och lätt att göra rätt.
Vad är en notation?
En notation är ett grafiskt symbolsystem med regler. Notationer du känner till är ritningar, kartor och musiknoter.
Kan man säga att notationer är som språk?
Ja. Notationer beter sig så språkligt och språklikt att de mycket väl kan ses som språk, även om många notationer saknar kännetecken som vi sammankopplar med mänskliga språk. Till exempel saknar ju kartor och ritningar läsriktning.
Vad skiljer Nodds notationer från ord?
De notationer som Nodd utvecklar kan bära många, definierade betydelser i samma tecken. De liknar ofta verkligheten och saknar nästan ofta ord, så att de inte behöver översättas. Ungefär som ritningar och kartor.
Vad är skälet till att anlita Nodd?
De är många. Somliga kunder vill höja säkerheten genom att användarna direkt ska se vad de ska göra. Andra vill öka delaktigheten och tillgängligheten för personer med dyslexi eller andra modersmål än svenska. Några vill minska ordanvändningen för att minska kostnaderna för översättningar. Några vill kunna se väldigt mycket information kondenserat och överskådligt.
Vad står Nodd för?
Det står för ”Notations for Development and Dignity”, vilket är de två olika spåren som bra notationer alltid leder till.
1. Utveckling. Bättre produktivitet. Högre effektivitet. Bättre möligheter att utveckla verksamheten.
2. Värdighet. Kunskap är makt och när kunskap låter sig delas, delas också makten. Notationer bryter ordens bojor och ökar tillgängligheten och delaktigheten för personer med dyslexi, för analfabeter och för dem som begränsas av deras språkfärdigheter.
Vill Nodd att nya notationer ska ersätta ord och bilder?
Absolut inte! Bara för att kompositören vill ha noter så finns det ju ingen konflikt med att också se på filmer och lyssna på musiken. Dessutom är det ju fantastiskt att kunna tala om musiken – med ord. Ändå skulle inte många studiomusiker, som dagligen spelar musik de inte hört tidigare, välja bort noterna för att istället bara ha ord, bild och film. Och hur många arkitekter skulle välja bort ritningar för att istället bara använda ord, bild och film? Notationer ska komplettera andra språk.

Pressklipp

Intervju i Kvalitetsmagasinet


"Kartor, noter och ritningar. Tre visuella sätt att överföra kunskap som fungerat genom alla tider. Ändå envisas vi idag med att använda ord i nästan allt vi gör, manualer, beskrivningar och processer. Det kanske inte är så konstigt att vi tappar människors engagemang och förståelse på vägen?"
Intervjun i sin helhet läser du här

Artikel om visuell lean


"Och det är precis här som jag vill ge mitt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Lean. Jag menar nämligen att det inte räcker att våra beskrivningar – kanske i form av tio meter långa anslagstavlor – är korrekt. Vi behöver kunna kondensera mer information på mindre plats (som en karta eller ritning) för att kunna utveckla den."
Läs artikeln i sin helhet här

Branschtidningen Underhåll & Driftsäkerhet

Nodds arbete för att visualisera underhållsinstruktioner och bolagets tävlingsbidrag till Post- och Telestyrelsens innovationstävling har flera gånger omskrivits i branschtidningen Underhåll & Driftsäkerhet.

Vattenfalls tidning Reaktion berättar om Forsmarks samarbete med Nodd

"Instruktionen har både provkörts under en utbildning och använts skarpt.
- Den fungerar jättebra, konstaterar Ersoy"
Artikeln i sin helhet och en intervju med Nodds Johan Lundell finns att läsa här. (sid 16-17)

Intervju i Ny teknik om behovet av visualisering av Big Data

"Johan Lundell, vd och grundare av Nodd AB: Utveckling kräver förståelse; för processer, nyckeltal och data från produktion, sensorer och ekonomi. Visualisering handlar om att förbättra förståelse. Alla kan förstå mer och snabbare. På samma sätt som ritningar och kartor är mer visuella än ritnings- och kartdata (i tabellform eller som grafer), kan all data beskrivas bättre om visualiseringen görs med mångdimensionella symbolspråk som liknar den verklighet som siffrorna representerar." 
Artikeln i fulltext här

Svenskt Näringsliv uppmärksammar Nodd

"- Alla företag borde ha ett ”war room”. Ta efter polisen och militären! Alla har sett i polisserierna på tv hur de fyller väggarna med bilder, kartor och beskrivningar. Skulle de sätta in allt på väggen i en pärm skulle de inte få samma översikt. Skulle de beskriva allt med ord blir det samma resultat. För att få överskådligheten behövs både en bättre visualisering än ord samt en större yta."
Artikeln i fulltext här.

Utmärkelser

Vinnare i Post- och Telestyrelsens innovationstävling (januari 2018)

Bland över 130 bidrag utsågs Nodd till vinnare i Post- och Telestyrelsens innovationstävling i januari 2018. Den ansökan av Nodd som vann myndighetens gehör vill skapa systemstöd för att visualisera underhåll. Ansökan är ett samarbetsprojekt mellan Nodd, två utvecklingsbolag och Riksorganisationen Svenskt Underhåll. 

Beslut Post- och Telestyrelsen

Nominering till Årets Innovatör

Nodd mottog en nominering till Årets Innovatör inför galan Guldstänk 2016 för sina innovativa lösningar att kommunicera utan ord.

Vinst vid Flipday

Vid eventet Flipday i Uppsala 2015 vann Nodds grundare sitt första pris för de idrottsnotationer som då var framtagna.

Kunder

Kontakta Nodd

Adress:

Nodd AB
Sällinge 41B
755 98 Uppsala

Tel:

+46 707 88 06 88

E-post:

johan.lundell@nodd.se

Det är inte svårt att förbättra er kommunikation. Vi hjälper er gärna att göra kommunikationen lättare att förstå, komma ihåg och utveckla.

13 + 13 =