+46 707 88 06 88 info@nodd.se

ÄR NI PÅ GÅNG ATT BESTÄLLA ELLER UPPHANDLA SYSTEM, APP ELLER ANNAN MJUKVARA? ELLER UTVECKLAR NI EGEN MJUKVARA?

I så fall är denna text just för dig.

Världen är full av system som användare inte vill ha. Inom sjukvård och skola hörs många kritiska röster mot system som ibland till och med kallas användarfientliga.
Vill ni undvika risken att landa där?
I så fall föreslår vi er att genomföra upphandlingen i två steg där det första steget, efter behovsanalysen, är att ta fram gränssnitten, vyerna.
Först efter att användarna i detalj sett hur allting ska se ut, vad som ska hända när vid hovring och klickning, på touchskärmar och dumskärmar, så ska ni gå vidare och beställa systemlösningen.
Det blir billigare men framför allt – mycket bättre.
Det första steget, framtagande av gränssnitt och vyer, hjälper vi dig gärna med.

JA! KONTAKTA MIG!