+46 707 88 06 88 info@nodd.se

Visa arbetsordrarna direkt
på whiteboarden

Underhållssystemen har idag en mängd information om kommande arbeten. Tyvärr är denna information ofta svår att få överskådlig, vilket leder till att den visas som tabeller eller exporteras till andra program för att bättre hjälpa till vid beredning och schemaläggning.

Görs det 50 underhållsarbeten varje vecka och varje jobb beskrivs i femton olika kolumner, lär inte någon kunna ha överskådligheten för alla jobb.

Men nu går det.

Med hjälp av Nodds magnetsystem för arbetsordrar visar du istället allt som är relevant direkt på er ritning. Ni ser hur kranar och ställningar kan flyttas, vad som ingår i olika jobb, vilka personalgrupper som ska utföra dem, när det ska ske och mycket mer.

På det sättet upptäcker ni lättare faror och höjer effektiviteten. Det går helt enkelt mycket snabbare att förstå.

Dessutom kan produktionen med bara ett ögonkast se veckans alla arbeten, var de sker och vilka som är involverade.

Bilden visar hur PreemRaff visualiserar sina arbetsordar med magneter, framtagna av Nodd.

JA! KONTAKTA MIG!