nodd – Notations for dignity and development

Reforming – Knowledge – Transfer

Reforming

Notationer har ändrat historiens gång. Utan ritningar hade vi inte fått se den tekniska revolutionen. Den starkaste orsaken till notationernas omvälvande roll är att de förmår att bära kunskap över både tid och rum; kunskap som är för komplex för ord att bära. Målet för Nodds notationer är att de ska reformera kunskapsöverföring i sina discipliner.

Knowledge

Kunskap ÄR inte ord utan snarare relationer och samband. Potenta notationer omvandlar tyst, implicit kunskap till lättspridd, explicit kunskap. Ord liknar inte kunskap på samma intuitiva sätt som kartor och ritningar liknar utseenden och natur. Ju bättre notationen är, desto mer mångdimensionell kunskap kan den bära på ett intuitivt sätt.

 

Transfer

Ord bär inte komplex kunskap på ett bra sätt. Noter gör att musiker från hela världen, som inte ens kan prata med varandra, omedelbart kan spela – och utveckla –  avancerad musik; musik som de aldrig hört. När kunskap låter sig bäras ökar möjligheterna för människor med olika språk – och som knappast kan prata med varandra – att utveckla tillsammans.

Detta gör Nodd

Rörelsenotationer

Lagerhantering, logistik, underhållsarbete etc.

Notationer för precisionsidrotter

Bangolf, golf, curling, boule etc

Undehållsnotationer

Städning, smörjning, reparationer, instruktioner, manualer

Idrottsnotationer

Fotboll, innebandy, ishockey, tennis, badminton etc

Driftnotationer

LEAN, maskinomställningar, överlämningar

Fottrycksnotationer

Idrotter, sjukgymnastik, arbetsinstruktioner

About Us

Nodd drivs av entreprenören, författaren och innovatören Johan Lundell, som för närvarande deltar i projektet Framtidens Underhållstekniker, där han fått uppgiften att skapa underhållsnotationer för projektpartners ABB och SSAB. Västeråsbaserade Nodd är antaget av inkubatorn Create och har innovationsstöd av ALMI.

Contact Us

Contact

Nodd, Create, Expectrum

Kopparbergsvägen 10

722 13 Västerås

Phone

+46 707 88 06 88

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message