+46 707 88 06 88 info@nodd.se

Behöver du hjälp att synliggöra information?

Reforming

Notationer har ändrat historiens gång. Utan ritningar hade vi inte fått se den tekniska revolutionen. Den starkaste orsaken till notationernas omvälvande roll är att de förmår att bära kunskap över både tid och rum; kunskap som är för komplex för ord att bära. Målet för Nodds notationer är att de ska reformera kunskapsöverföring i sina discipliner.

Knowledge

Kunskap ÄR inte ord utan snarare relationer och samband. Potenta notationer omvandlar tyst, implicit kunskap till lättspridd, explicit kunskap. Ord liknar inte kunskap på samma intuitiva sätt som kartor och ritningar liknar utseenden och natur. Ju bättre notationen är, desto mer mångdimensionell kunskap kan den bära på ett intuitivt sätt.

Transfer

Ord bär inte komplex kunskap på ett bra sätt. Noter gör att musiker från hela världen, som inte ens kan prata med varandra, omedelbart kan spela – och utveckla – avancerad musik; musik som de aldrig hört. När kunskap låter sig bäras ökar möjligheterna för människor med olika språk – och som knappast kan prata med varandra – att utveckla tillsammans.

Detta gör Nodd

Notationer för drift och underhåll

Städning, smörjning, reparationer, instruktioner, manualer, LEAN, maskinomställningar, överlämningar

Notationer för processer

Lagerhantering, logistik, underhållsarbete etc.

Notationer för idrott och rörelse

Idrotter, sjukgymnastik, arbetsinstruktioner, fotboll, innebandy, ishockey, tennis, badminton, bangolf, golf, curling, boule,

Om Nodd

Nodd grundades av entreprenören och innovatören Johan Lundell 2015. Efter att ha deltagit i projektet ”Framtidens Underhållstekniker” mottog bolaget en nominering till ”Årets Innovatör” inför galan Guldstänk 2016. I december 2017 vann Nodd Post- och Telestyrelsens innovationstävling med en ansökan om att skapa systemstöd för att visualisera underhåll. Bolagets största kunder är Vattenfall och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vad gör Nodd?

Nodd gör information, kunskaper och data mer överskådligt. Istället för ”vägbeskrivningar” gör vi ”kartor”. Vårt motto är att det ska vara svårt att göra fel och lätt att göra rätt.

Vad är en notation?

En notation är ett grafiskt symbolsystem med regler. Notationer du känner till är ritningar, kartor och musiknoter.

Kan man säga att notationer är som språk?

Ja. Notationer beter sig så språkligt och språklikt att de mycket väl kan ses som språk, även om många notationer saknar kännetecken som vi sammankopplar med mänskliga språk. Till exempel saknar ju kartor och ritningar läsriktning.

Vad skiljer Nodds notationer från ord?

De notationer som Nodd utvecklar kan bära många, definierade betydelser i samma tecken. De liknar ofta verkligheten och saknar nästan ofta ord, så att de inte behöver översättas. Ungefär som ritningar och kartor.

Vad är skälet till att anlita Nodd?

De är många. Somliga kunder vill höja säkerheten genom att användarna direkt ska se vad de ska göra. Andra vill öka delaktigheten och tillgängligheten för personer med dyslexi eller andra modersmål än svenska. Några vill minska ordanvändningen för att minska kostnaderna för översättningar. Några vill kunna se väldigt mycket information kondenserat och överskådligt.

Vad står Nodd för?

Det står för ”Notations for Development and Dignity”, vilket är de två olika spåren som bra notationer alltid leder till.
1. Utveckling. Bättre produktivitet. Högre effektivitet. Bättre möligheter att utveckla verksamheten.
2. Värdighet. Kunskap är makt och när kunskap låter sig delas, delas också makten. Notationer bryter ordens bojor och ökar tillgängligheten och delaktigheten för personer med dyslexi, för analfabeter och för dem som begränsas av deras språkfärdigheter.

Vill Nodd att nya notationer ska ersätta ord och bilder?

Absolut inte! Bara för att kompositören vill ha noter så finns det ju ingen konflikt med att också se på filmer och lyssna på musiken. Dessutom är det ju fantastiskt att kunna tala om musiken – med ord. Ändå skulle inte många studiomusiker, som dagligen spelar musik de inte hört tidigare, välja bort noterna för att istället bara ha ord, bild och film. Och hur många arkitekter skulle välja bort ritningar för att istället bara använda ord, bild och film? Notationer ska komplettera andra språk.

Kontakta Nodd

Adress:

Nodd AB
Ulls väg 29c
756 51 Uppsala, Sweden

Tel:

+46 707 88 06 88

E-post:

johan.lundell@nodd.se

Nodd

5 + 9 =

Pressklipp

Intervju i Kvalitetsmagasinet

"Kartor, noter och ritningar. Tre visuella sätt att överföra kunskap som fungerat genom alla tider. Ändå envisas vi idag med att använda ord i nästan allt vi gör, manualer, beskrivningar och processer. Det kanske inte är så konstigt att vi tappar människors engagemang och förståelse på vägen?"
Intervjun i sin helhet läser du här

Artikel om visuell lean

"Och det är precis här som jag vill ge mitt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Lean. Jag menar nämligen att det inte räcker att våra beskrivningar – kanske i form av tio meter långa anslagstavlor – är korrekt. Vi behöver kunna kondensera mer information på mindre plats (som en karta eller ritning) för att kunna utveckla den."
Läs artikeln i sin helhet här

Branschtidningen Underhåll & Driftsäkerhet

Nodds arbete för att visualisera underhållsinstruktioner och bolagets tävlingsbidrag till Post- och Telestyrelsens innovationstävling har flera gånger omskrivits i branschtidningen Underhåll & Driftsäkerhet.

Vattenfalls tidning Reaktion berättar om Forsmarks samarbete med Nodd

"Instruktionen har både provkörts under en utbildning och använts skarpt.
- Den fungerar jättebra, konstaterar Ersoy"
Artikeln i sin helhet och en intervju med Nodds Johan Lundell finns att läsa här. (sid 16-17)

Intervju i Ny teknik om behovet av visualisering av Big Data

"Johan Lundell, vd och grundare av Nodd AB: Utveckling kräver förståelse; för processer, nyckeltal och data från produktion, sensorer och ekonomi. Visualisering handlar om att förbättra förståelse. Alla kan förstå mer och snabbare. På samma sätt som ritningar och kartor är mer visuella än ritnings- och kartdata (i tabellform eller som grafer), kan all data beskrivas bättre om visualiseringen görs med mångdimensionella symbolspråk som liknar den verklighet som siffrorna representerar." 
Artikeln i fulltext här

Svenskt Näringsliv uppmärksammar Nodd

"- Alla företag borde ha ett ”war room”. Ta efter polisen och militären! Alla har sett i polisserierna på tv hur de fyller väggarna med bilder, kartor och beskrivningar. Skulle de sätta in allt på väggen i en pärm skulle de inte få samma översikt. Skulle de beskriva allt med ord blir det samma resultat. För att få överskådligheten behövs både en bättre visualisering än ord samt en större yta."
Artikeln i fulltext här.